SHIELDS AGAINST VIOLENCE

 ARTrauma ®

 

Proces artystyczno-terapeutyczny w pokonywaniu lęków oraz blokad związanych z traumą, przy zastosowaniu symbolu oraz budowie indywidualnej „Tarczy Obronnej”.

 

ARTrauma® to innowacyjna metoda, powstała z myślą o ofiarach przemocy, cierpiących na zespół stresu pourazowego. Wykorzystując symbol Tarczy oraz metodę arterapii, przy wsparciu psychologicznym, ma ona pomóc pacjentom w leczeniu ich traum, w poprawie ich samopoczucia psychicznego i fizycznego.

ARTrauma® pierwotnie zrodziła się w wyniku potrzeby znalezienia ratunku dla siebie samej oraz w oparciu o własne emocjonalne problemy. To z kolei było przyczyną oraz początkiem cyklu dwudziestu siedmiu Tarcz Obronnych, stanowiących podstawę mojego doktoratu ze sztuk plastycznych. Po wieloletnim przepracowaniu dręczacych mnie tematów, pojawił się automatyczny impuls oraz pragnienie podzielenia się moimi doświadczeniami z innymi osobami, cierpiącymi na zespół stresu pourazowego. Wykorzystując symbol Tarczy oraz metodę arterapii, przy wsparciu psychologicznym, metoda ARTraumy ® ma pomóc w leczeniu traum, w poprawie samopoczucia psychicznego i fizycznego osób dotkniętych traumą. 

Tarcza to od wieków znane ludzkości narzędzie ochrony przed napastnikiem. Dlatego też może stać się ona symbolem wytworzonego przez psychikę mechanizmu obronnego, pomagającego się uporać z traumatycznym doświadczeniem i jego skutkami, tak psychicznymi, jak i fizycznymi. Każda Tarcza wygląda inaczej, stworzona jest z innych materiałów plastycznych, przez co daje wyraz innemu rodzajowi doznanej przemocy oraz innemu mechanizmowi obronnemu psychiki. ARTrauma ® ma ogromny potencjał psychoterapeutyczny, jednak aby mógł on przynieść odpowiednie rezultaty, konieczne wydaje się zorganizowanie nie jednorazowych warsztatów z grupą ofiar przemocy, ale całego ich cyklu, jak również przeprowadzenie przez psychologa i psychiatrę szczegółowych badań na temat wpływu tej metody na pacjentów i uczestników projektu. Z pewnością ich wyniki mogłyby stanowić cenną wskazówkę na temat mocnych i słabych stron tej metody oraz dróg jej dalszego rozwoju.

 

 

Książka z V Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej

„TRZY SIOSTRY LĘKU: AGRESJA, NIENAWIŚĆ I TRAUMA”

Uniwersytet Medyczny w Katowicach

czerwiec 2018

 

Artykuł pt.

ARTrauma® - Proces artystyczno-terapeutyczny w pokonywaniu lęków oraz blokad związanych z traumą, przy zastosowaniu symbolu oraz budowie indywidualnej „Tarczy Obronnej”.

znajdziecie Państwo na stronach 61 - 73 

 

 

Podajemy listę bibliotek, w których można wypożyczyć książkę: