SHIELDS AGAINST VIOLENCE

 

IMPRESSUM

 

 Teksty Tarcz oraz projekt graficzny strony internetowej - dr Agata Norek

Zdjęcia Tarcz: Stefan Mayr, LIGHTHOUSE | Fotoschule Augsburg  

Tłumaczenie Tarcz obronnych na język niemiecki: Agnieszka Zmenda

Tłumaczenia "Tarcz" na język angielski: Andrzej Ślusarczyk & Paulina Ślusarczyk  

Redakcja: BLURB Pracownia edytorska Witold Kowalczyk

  

 Specjalne podziękowania dla:


Cyryla oraz Mii. Kasi Norek, Agnieszki Morcinietz, Ebru Yuanik, Kasi Słupik, GerhardowiaNemetha, Kathrin Zellner. Falko Weidner, Christiane Weidner, Petera Weidner, Hansa oraz Claudii Borchers,Oli Matuszczyk, Levente Molnarowi, Laurence Vauvert, Johanny oraz Güntera Fischer, Andrzeja Szczepańca, Pii Güldner, Andrzeja Ślusarczyka, Alexandra Kuhnigk.


dr hab. Andrzeja Tobisa, prof. ASP

  ----------

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. 

 

Żadna część tej publikacji nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez uprzedniego wyrażenia zgody przez właściciela praw.

  

Copyright for the text and photographs © Agata Norek, 2015

 

  ----------

  

Nad bezpieczeństwem pomysłów Agaty Norek oraz projektu czuwa kancelaria prawna: